O nás

LOGA

Českomoravská lyžařská a snowboardová škola Karviná, o.s. je nezávislé občanské sdruženími fyzických a právnických osob za účelem rozvoje rekreačních, výkonnostních a závodních aktivit.

Široká členská základna nám umožňuje lépe organizovat společné akce s dostatečným předstihem, využívat a nakupovat efektivně sportovní potřeby, pomůcky a výstroj. Díky dostatečnému počtu kvalifikovaných lyžařských pedagogů pak můžeme rozdělovat děti do výkonnostních skupin.

Našim cílem je vytvořit podmínky pro výuku lyžování a snowboardingu dětí a mládeže, a to ve všech stupních dovedností od základů až po dokonalé zvládnutí techniky. Škola je určena pro děti od 4 let a výše.

Systém výuky je celoroční suchá příprava v tělocvičnách, letní, zimní soustředění a tréninky na sněhu. Výuku vedou zkušení instruktoři a trenéři. V oblasti suché přípravy úzce spolupracujeme s kolegy z Katedry tělesné výchovy Slezské univerzity v Karviné a katedrou TV Pedagogické University Ostrava.

Výuka lyžování a snowboardingu v naší škole je zaměřena na základní lyžování tak, aby děti dokonale zvládly techniku lyžování a snowboardingu. Pro pokročilé děti organizujeme přípravu závodního lyžování včetně účasti na závodech.

Naše školy jsou členy Svazu Lyžařů České Republiky, úseku základního lyžování, a přebírají metodiku výuky svazu a metodiku MŠMT ČR.

Českomoravská lyžařská a snowboardová škola je akreditačním zařízením Ministerstva školství ČR pro výuku „Instruktor školního lyžování” a „Cvičitel lyžování".

Koncepce suché přípravy v tělocvičnách:

Hlavním cílem suché přípravy je všesportovní pohybová příprava dětí a mládeže se zaměřením na pohybové návyky využitelné při lyžování a snowboardingu.

Zaměřujeme se především na:

  • všeobecnou atletickou přípravu
  • všeobecnou pohybovou přípravu a obratnost
  • klademe důraz na balanční cvičení rozvíjející stabilizaci pohybového aparátu

Celá koncepce je systematicky připravena pro výše uvedené aktivity a trenéři pracují podle předem daných postupů. Pohybové aktivity dětí jsou od počátku monitorovány formou testů a následně vyhodnocovány a dlouhodobě sledovány. K suché přípravě jsou používány různé cvičební pomůcky k lepšímu zdokonalování technik v přípravě. Celou koncepci naše škola konzultuje s garantem suché přípravy PaedDr. Jiřím Helešicem Ph.D. z Katedry tělovýchovných a sportovních aktivit.

Vedení Českomoravské lyžařské a snowboardové školy:

Logo ČMSL

Jaromír Lukáš - předseda
Petr Fabisz - šéftrenér